Přidat obchod

ČESKY / SLOVENSKY

Máte obchod s CD klíči digitální distribuce? Chcete aby se Vaše produkty zobrazovali v naší databázi? Jste na správném místě.

Přidání Vaší databáze je ZDARMA, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.

Pro přidání vašeho obchodu do naší databáze potřebujeme Váš online XML nebo CSV feed s produkty. Pokud již inzerujete na známých českých serverech zbozi.cz nebo heureka.cz stačí nám tento feed, ze kterého si dostupné produkty stáhneme.

Pokud ještě takovýto feed nemáte, požadované položky každého produktu ve feedu jsou:

 • Název hry
 • Cena (v Kč nebo EUR nebo USD)
 • URL odkazující na produkt

Názvy produktů v XML/CSV feedu musí odpovídat skutečným názvům her. Nesmí být pozměněny. Příklad

 • Battlefield 3: Armored Kill – OK
 • Battlefield 3: Armored Kill CD key – OK
 • Battlefield 3: Armored Kill steam/xbox… – OK
 • CD key Battlefield 3: Armored Kill – NE

Další nepovinné údaje feedu:

 • Popis hry
 • Skladovost

Příklad XML feedu

<SHOP>
 <SHOPITEM>
  <PRODUCTNAME>
   Battlefield 3: Armored Kill
  </PRODUCTNAME>
  <URL>
   http://keyhouse.cz/cd-key/battlefield-3-armored-kill/
  </URL>
  <PRICE>
   199
  </PRICE>
 </SHOPITEM>
 <SHOPITEM>
  ....
 </SHOPITEM>
</SHOP>

ENGLISH

Do you have a shop with CD keys for digital distribution? Would you want add your games in our database? You’re at the right place.

Adding your database is free, just fill out the contact form below.

To add your products to our database we need your online(URL) XML or CSV feed products.

Required items in each product in feed are:

 • Game name
 • Price (in CZK or EUR or USD)
 • URL link to product

Product names in XML / CSV feeds must match the actual names of games. It must not be altered. An Example:

 • Battlefield 3: Armored Kill – OK
 • Battlefield 3: Armored Kill CD key – OK
 • Battlefield 3: Armored Kill steam/xbox… – OK
 • CD key Battlefield 3: Armored Kill – NO

XML Feed example:

<SHOP>
 <SHOPITEM>
  <PRODUCTNAME>
   Battlefield 3: Armored Kill
  </PRODUCTNAME>
  <URL>
   http://keyhouse.cz/cd-key/battlefield-3-armored-kill/
  </URL>
  <PRICE>
   199
  </PRICE>
 </SHOPITEM>
 <SHOPITEM>
  ....
 </SHOPITEM>
</SHOP>

Přidání nového obchodu